Ośrodek Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP w Zielonej Górze

ul. Zyty 15A    65-046 Zielona Góra
tel/fax (068 ) 327-16-83
tel. kom. 660 53 93 93
e-mail: biuro@zorpot.pl  


Dyrektor Ośrodka: Edward Brzózka

 

ZORPOT - jest agendą gospodarczą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Ośrodek w Zielonej Górze powstał w 1972 roku.
 

Ośrodek prowadzi następujące usługi:

rzeczoznawstwa, badań i ekspertyz:

maszyn i urządzeń technicznych,
opracowania opinii i orzeczeń technicznych,
projektowania maszyn i urządzeń,
opracowania dokumentacji techniczno-ruchowej DTR,
opracowania instrukcji eksploatacji maszyn i urządzeń,

opracowania instrukcji bhp.,

badania i certyfikacji maszyn na zgodność z normami bezpieczeństwa.

 

wyceny dla potrzeb banków, urzędów celnych, towarzystw leasingowych, urzędów administracji państwowej majątku ruchomego (maszyny, urządzenia i pojazdy)

 

szkoleń energetycznych dla uzyskania uprawnień Dozoru „D” i Eksploatacji „E” w pełnym zakresie, tj.:
 

Grupa I - urządzenia i instalacje elektryczne,

 

Grupa II - urządzenia cieplno - energetyczne, w tym kotły parowe i wodne na paliwo stałe, płynne i gazowe,

  Grupa III - urządzenia i instalacje gazowe.
 
egzaminy kwalifikacyjne na uprawnienia „D” i „E” urządzeń energetycznych, we wszystkich trzech grupach wymienionych wyżej

 

doradztwa energetycznego dla użytkowników energii elektrycznej, cieplnej i gazowej